Advanced search Close Clear all  
Section 1
Login
3 to 30 letters or numbers
6 to 30 letters or numbers
Sign Up
3 to 30 letters or numbers
6 to 30 characters
Repeat the password above
Please input valid e-mail
Forgotten password
Please input valid e-mail
Uchu Senkan Yamato 2199 Poster

Uchu Senkan Yamato 2199 (2012)


The space battleship Yamato embarks on a voyage to the planet Iscandar, to retrieve a device that will rejuvenate a war-ravaged Earth.

IMDb
GenreAnimation, Action, Adventure Number of episodes 1 Latest available episode Cast and crewAkihiro Enomoto, Yutaka Izubuchi, Makoto Bessho, Kiyoshi Egami, Nobuyoshi Habara, Shuichi Kaneko, Yasushi Muroya, Shunsuke Tada, Koji Yoshikawa, Kotaro Hirukawa, Takao Kato, Yasuhiro Minami, Katsuichi Nakayama, Masaharu Tomoda, Shigeru Ueda, Masahiko Ôkura, Hibari Kurihara, Leiji Matsumoto, Yoshinobu Nishizaki, Hiroshi Ohnogi, Show All
Full description The space battleship Yamato embarks on a voyage to the planet Iscandar, to retrieve a device that will rejuvenate a war-ravaged Earth.

SEASONS

EPISODES SEASON 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pr1meseries